મીણનું કરી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીણનું કરી નાખવું

  • 1

    નરમ ઘેંશ અથવા ગરીબ સ્વભાવનું બનાવી દેવું (માણસને).