મીણ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીણ કાઢવું

  • 1

    મારી મારીને નરમ કરી નાખવું.

  • 2

    મહેનત કરાવી અડદાળો કાઢવો.