મીનાક્ષી કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીનાક્ષી કહેવું

  • 1

    હાર કબૂલ કરવી.