મીરાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીરાસી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વારસામાં મળેલી દોલત.

  • 2

    એક મુસલમાની માગણ જાતનો માણસ.