મીલ બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીલ બાંધવી

  • 1

    વિરોધી ટોળી જમાવવી.