મુખજબાની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુખજબાની

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મોઢાની સાક્ષી.

મુખજુબાની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુખજુબાની

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મોઢાની સાક્ષી.