મુખસંધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુખસંધિ

પુંલિંગ

  • 1

    જેમાં બીજનું ફલિત થવા તરફ વલણ વર્ણવાય છે (નાટકનો એક સંધિ).