મૂઠ મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઠ મારવી

  • 1

    મારણ મંત્રનો પ્રયોગ કરવો; મંત્ર પ્રયોગ અજમાવવો.