મૉન્ટેસોરીશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૉન્ટેસોરીશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઈટાલિયન સ્ત્રી મૉન્ટેસોરીની પદ્ધતિ પ્રમાણે ચલાવાતી શાળા.