મોક્ષ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોક્ષ દેવો

  • 1

    મુક્તિ આપવી.

  • 2

    જિંદગી બચાવવી.

  • 3

    મારી નાખવું.