મોખરો ભાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોખરો ભાગવો

  • 1

    સફળતાપૂર્વક પહેલ કરવી; બહાદૂરીપૂર્વક સામનો કરવો.