મોખરો સાચવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોખરો સાચવવો

  • 1

    બહાદુરીપૂર્વક મોખરે લડવાનું કામ સંભાળવું.