મોખરે ધરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોખરે ધરવું

  • 1

    આગળ કરવું.