મોખ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોખ આવવો

  • 1

    અનુકૂળતા મળવી; લાગ હોવો; પ્રસંગ મળવો.