મોઘુંસોંઘું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઘુંસોંઘું કરવું

  • 1

    માન આપવું; મનાવવું.