મોંઘાઈમાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંઘાઈમાં રહેવું

  • 1

    માન માગવું.