મોજમાં આવે તેમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોજમાં આવે તેમ

  • 1

    મરજી પડે તેમ.