મોટાભા કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટાભા કરવું

  • 1

    પંચાતિયાનું કે આગળપડતો ભાગ ભજવવાનું માન કે સ્થાન આપવું.