મોટાભા થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટાભા થવું

  • 1

    પંચાતિયા થવું.

  • 2

    શાબાશી મેળવવા આગળ પડીને કામ કરવું.