મોટાં જોટાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટાં જોટાં

  • 1

    ઉંમરલાયક; વયે પહોંચેલ.