મોટા લોક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટા લોક

  • 1

    ધનવાન-આબરૂદાર માણસ.