મોટી ઉંમર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટી ઉંમર

  • 1

    ઘડપણ.