મોટે પાટલે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટે પાટલે બેસવું

  • 1

    માન માગવું; કાલાવાલા કરાવવા.