મોટું માથું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોટું માથું

  • 1

    કરતું-કારવતું કે વડીલ માણસ.