મોઢાની મીઠાશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢાની મીઠાશ

  • 1

    અંતરની નહીં, પણ ઉપર ઉપરથી-સારું કે મીઠું બોલવા જેટલી મીઠાશ.