મોઢાની લાપસી પીરસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢાની લાપસી પીરસવી

  • 1

    મોઢાની મીઠાશ બતાવવી; મોઢે સાકર પીરસવી.