મોઢાની વાતો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢાની વાતો

  • 1

    માત્ર કહેવાનું, કરવાનું નહિ; ખાલી ડંફાસ.