મોઢાનું જૂઠું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢાનું જૂઠું

  • 1

    જેના બોલવા ઉપર વિશ્વાસ ન રખાય એવું-જૂઠું બોલનારું.