મોઢાનું સાચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢાનું સાચું

  • 1

    એકવચની; પ્રામાણિક.