મોઢામાં આવે તેમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં આવે તેમ

  • 1

    વગર વિચાર્યે; જેમ બોલાય તેમ.