મોઢામાં જીભ ન હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં જીભ ન હોવી

  • 1

    મૂંગું બેસી રહેવું.