મોઢામાં તરણું લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં તરણું લેવું

  • 1

    દીનતા બતાવવી; સાવ નમી પડવું; મોઢામાં લીલું તરણું ઘાલવું.