મોઢામાં ધૂળ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં ધૂળ નાખવી

  • 1

    હરાવી કે ભોંઠું પાડીને બોલતું બંધ કરી દેવું.