મોઢામાં પાણી છૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં પાણી છૂટવું

  • 1

    સ્વાદ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા થવી.