મોઢામાં મગ ઓરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં મગ ઓરવા

  • 1

    જવાબ આપ્યા વિના ચૂપ રહેવું (કટાક્ષમાં પ્રશ્ન તરીકે).