મોઢામાં માખણેય ન ઓગળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં માખણેય ન ઓગળવું

  • 1

    દમ વગરનું કે નિર્દોષ હોવું.