મોઢામાં માય એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં માય એવું

  • 1

    વિવેક મર્યાદા જણાય એવું; શોભે એવું.