મોઢામાં લીલું તરણું લેવરાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં લીલું તરણું લેવરાવવું

  • 1

    જી લબ્બે કહેવરાવવું; હારેલા કે શરણે આવેલા કહેવરાવવું.