મોઢા ઉપર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢા ઉપર

  • 1

    રૂબરૂ; સમક્ષ.