મોઢા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢા જેવું

  • 1

    ખરાબ; ઠીક નહિ એવું.