મોઢા પર આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢા પર આવવું

  • 1

    યાદ આવવું.

  • 2

    બોલું બોલું થવું.