મોઢા પર કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢા પર કહેવું

  • 1

    શરમ રાખ્યા વિના મોં સામે જ કહેવું.