મોઢા પર થૂંકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢા પર થૂંકવું

  • 1

    તુચ્છ ગણવું; ધિક્કારવું.