મોઢા ભણી હાથ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢા ભણી હાથ કરવા

  • 1

    ખાવું; જમવું.