મોઢાં લાલ થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢાં લાલ થવાં

  • 1

    જશ મળવો; સફળતાનો આનંદ થવો.