મોઢું અવળું કરી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું અવળું કરી નાખવું

  • 1

    ઘણો સખત માર મારવો (ધમકી બતાવવા ભવિષ્યકાળમાં વપરાય છે).