મોઢું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું આવવું

  • 1

    મોં સૂજવું ને તેમાંથી લાળ પડવી; મોંમાંચાંદી પડવી.