મોઢું ઉઘાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ઉઘાડવું

  • 1

    બોલવાની શક્તિ કે હિંમત આવવી.

  • 2

    સામે બોલવું.

  • 3

    ખાવાની રુચિ થવી.