મોઢું ઊપડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ઊપડવું

  • 1

    બડબડ કર્યા કરવું.

  • 2

    બોલવાની શક્તિ કે હિંમત આવવી.