ગુજરાતી

માં મોઢું કરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોઢું કરવું1મોઢે કરવું2

મોઢું કરવું1

  • 1

    છિદ્ર પાડવું; બહાર નીકળવાનો માર્ગ કરવો.

ગુજરાતી

માં મોઢું કરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોઢું કરવું1મોઢે કરવું2

મોઢે કરવું2

  • 1

    ગોખવું; પાઠે કરવું.